MADCOM

MERRE SHTëPINë
me vete kudo që je!

MADCOM, synon qe nepermjet paketave Internet me shpejtesi te larte t’ju ofroje klienteve te saj jo
vetem akses ne rrjet, por edhe nje mori sherbimesh shtese te cilat kane si qellim:

Rritjen e sigurise ne shtepi dhe biznese
Komfort ne perdorimin e pajisjeve elektroshtepiake
Miremenaxhim dhe kursim i energjise elektrike.

Me Planin “Mbro familjen dhe shtepine” mund te kontrollosh lehtesisht gjithcka ne Video Live dhe regjistruar ne 24/7

I vlefshem me nje nga paketat Internet Madcom
Lidhje deri ne 6 kamera
Ruajtje regjistrimeve deri ne 1 muaj