MADCOM

INTERNET

Kompania madcom po nderton rrjetin me te ri dhe me modern te teknologjise Fiber Optike per te ofruar
tek perdoruesit, sherbim interneti me shpejtesi shume te larta duke I paraprire zhvillimeve cilesore
teknolog jike te ofrimit te kontentit ne rrjet. Fokusi i MADCOM eshte te ofroje cilesi, qendrueshmeri dhe
support shembullor per klientet e saj … më shumë