MADCOM

MERRE SHTëPINë
me vete kudo që je!

MADCOM, synon që nëpërmjet paketave Internet me shpejtësi të lartë t’ju ofrojë klientëve të saj jo
vetëm akses në rrjet, por edhe një mori shërbimesh shtesë të cilat kanë si qëllim:

Rritjen e sigurise ne shtepi dhe biznese
Komfort ne perdorimin e pajisjeve elektroshtepiake
Miremenaxhim dhe kursim i energjise elektrike.

Me Planin “Mbro familjen dhe shtepine” mund te kontrollosh lehtesisht gjithçka ne Video Live dhe regjistruar ne 24/7 … më shumë

I vlefshem me nje nga paketat Internet Madcom
Lidhje deri ne 6 kamera
Ruajtje regjistrimeve deri ne 1 muaj